KODEKS PRAKSE I ETIKE

UVOD

Ovaj kodeks koristi se za utvrđivanje i održavanje standarda prakse i etike za praktičare kognitivno-bihejvioralne terapije u Bosni i Hercegovini, kao i za informisanje i zaštitu klijenata koji traže usluge psihoterapije i savjetovanja.

KODEKS

Dodatak

Ovaj kodeks pruža samo minimalan okvir za usmjeravanje praktičara, te ga BHUKBT može prema potrebi revidirati ili izmijeniti.

28.12.2009.